Solun

solun-docek-nove-godine-ikonica-za-sajt

30.12.2015.-03.01.2016.

(5 dana, 2 noćenja)

 BUS BROJ 1 – POLAZAK IZNOVOG SADA

BUS BROJ 2 – POLAZAK IZ KRALJEVA

PROGRAM PUTOVANJA:

  1. dan (30.12.2015.) MESTO POLASKA –Polazak iz Novog Sada u 19:00 h / Kraljeva u 19.00 h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku sa usputnim zadržavanjima radi odmora…
  2. dan (31.12.2015.) SOLUN –Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk. Obilazak čuvenog vojničkog groblja Zejtinlik, gde se nalaze posmrtni ostaci više od 7.000 srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu.Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. U večernjim časovima mogućnost fakultativnog odlaska na doček u grčkom nacionalnom restoranu. DOČEK NOVE GODINE. Noćenje.
  3. dan (01.01.2016.) SOLUN – METEORIDoručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativne posete Meteorima. Dolazak u živopisni gradić Kalambaka, koji se nalazi u podnožju Meteora. Obilazak jedne od “fabrika ikona” u podnožju Meteora. Slobodno vreme za odmor. Odlazak na Meteore koji predstavljaju skupinu pravoslavnih manastira. Poseta manastirima na Meteorima-lebdećem kamenju, koji su pod zaštitom UNESCO-a i sa pravom ihmnogi nazivaju osmim svetskim čudom. Panoramski obilazak spomenika kulture od izuzetnog značaja(Veliki Meteori, Sveta Trojica, Varlam…), sa posetom jednom od manastira. U poslepodnevnim časovima polazak ka Solunu. Slobodno vreme.Noćenje.
  4. dan (02.01.2016.) SOLUN – Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska u tržni centar Cosmos i poseta fabrici kože. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Grčku i Makedoniju.
  5. dan (03.01.2016.) MESTO POLASKA – Dolazak na mesto polaska u jutarnjim časovima (Kraj usluga)
Htl METROPOLITAN 3* www.metropolitan.gr
Termin putovanja

30.12.2015.-03.01.2016.

Cena po osobi za polazak iz
Novog Sada Beograda Batočine

*Kraljeva, Kruševca, Niša

Cena za uplatu u celosti do 15.10.2015. 109 € 99 € 89 € 89 €
Cena za uplatu do polaskaili na odloženo 125 € 115 € 105 € 105 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan uplate.

Broj mesta za uplate u celosti do15.10.2015. – 10 soba

***NAPOMENA za polazak iz KRALJEVA, KRUŠEVCA– Ukoliko se iz ovih gradova prijavi manji broj putnika, polazak se može realizovati u vidu transfera kombijem ili mini busom do Pojata ili drugog najbližeg mesta za ulazak u autobus

MOGUČNOST POLAZAKA IZ DRUGIH MESTA:

Doplata za polazak iz Kragujevca 5 € po osobi na cenu iz Batočine(minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika)

Doplata za polazak iz Čačka 20 € po osobi na cenu iz Kraljeva(minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika)

Postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima duž autoputa Beograd- Niš

Uslovi i način plaćanja:40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana do datuma navedenog u cenovniku za rane uplate (15.10.2015.) ili najkasnije 10 dana pre početka putovanja (za redovne uplate do polaska).40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana u jednakim mesečnim ratama odloženo čekovima građana ili administrativnom zabranombez kamatezaključno sa 15.03.2016.po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan deponovanja čekova (10 dana pre početka putovanja)

Stranke se prilikom rezervacije odlučuju za način plaćanja i takav izabrani način plaćanja se kasnije ne može menjati.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU iznosi 45% od cene aranžmana.DOPLATA ZA DODATNO SEDIŠTE U AUTOBUSU 50 €.

Umanjenje za SOPSTVENI PREVOZ iznosi 20 € po osobi.

POPUSTI:*Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplatežne osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se odraslim osobama.

dete od 2-10 godinau 1/2  sobi: ostvaruje popust od 40% (ima sedište u autobusu, nema krevet u hotelu).*

dete od 2-10 godinau 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelu).*

dva deteta od 2-10 godinau 1/2+1sobi: ostvaruju popust od po 10% (imaju sedišta u autobusu, dele ležaj u hotelu).*

III odrasla osobau 1/2+1 sobi ostvaruje 5% popusta.

LOKACIJA I OPIS HOTELA: Smeštaj u nekom od navedenih hotela ili sličnom iste kategorijevan centra Soluna: Htl METROPOLITAN 3*www.metropolitan.gr. Hotel raspolaže restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom. Doručak je kontinentalni švedski sto.Tačna lokacija i ime hotela će biti saopštena najkasnije u roku od 3 dana od termina polaska.

CENA ARANŽMANA OBUHVATAvanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u hotelu sa3* van centra Soluna na bazi 2 noćenjasa doručkom (kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),-*razgledanja po programu putovanja,usluge turističkog vodiča – pratioca,Troškove organizacije i vođenja aranžmana.CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja – 450,00 rsd (odrasli 19-70 god.),300,00 rsd (deca do 18 god.), 850,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €,ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) i putnikove individualne troškove.CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Doček Nove Godine u nacionalnom restoranu  – 50 € odrasli / 40 € deca, Izlet do Meteora – 30 € odrasli / 25€ deca, Odlazak do tržnog centra Cosmos i poseta fabrici kože  – 10 € odrasli / 8€ deca. ***Zbog ograničenog broja mesta za doček Nove Godine u restoranu potrebno je da se izjasnite prilikom prijave za aranžman.***NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:  goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU:Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik želi rezervaciju određenog sedišta može je izvršiti prilikom rezervacije aranžmana, uz doplatu:-za II ili III red 15€ po osobi ,-za IV ili V red 12€ po osobi.

UPUTSTVA I NAPOMENE:

  • Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
  • Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu.Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.Npr: Za posetu galerijama Academia i Uffici u Firenci savetujemo prethodnu kupovinu ulaznica putem interneta zbog mogućih višečasovnih redova za ulazak. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.

* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.VAŽNO:U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.  Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon. Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!