27
сеп-2018

NAMA NAJBLIŽI

Segedin  | Wellness & Spa       (Udaljenost od Beograda 220 km)                                                                                                    

 

Segedin je nama najbliži i jedan od većih gradova u Mađarskoj. On je kulturni, univerzitetski i shoping centar do koga se dolazi nakon 30 minuta vožnje auto-putem od graničnog prelaza Horgoš 2. Svoju lepotu Segedin duguje vladaru Francu Jozefu I, koji je grad obnovio nakon velikih poplava koje su ga zadesile krajem 19og veka. Danas se gradom ističu brojne palate, bulevari i trgovi. Gradska kuća, trg Klauzal, biblioteka Shomođi, župski muzej i riznica, Dom i srpska crkva, palate Dalč i Grof, kao i Reformatorska palata su samo neke od atrakcija koje Segedin nudi. Segedin je u poslednjih par godina postao omiljena destinacija našim putnicima koji su u potrazi za kvalitetnim wellness i spa aranžmanima.

Segedin | Hoteli

Agencija Odeon World Travel iz svoje ponude za Segedin izdvaja na prvom mestu Hunguest Hotel Forras **** koji je toplim hodnikom povezan sa kupalištem Aquapolis, a u svom sastavu ima i Tihi Wellness.

Tu je i odličan gradski hotel Novotel **** koji pripada lancu Accor Hotels

Segenin | Wellness Centar | Termalna voda | Kupalište Aquapolis

Kupalište Aquapolis (NapfényfürdőAquapolis) prostire se napovršini od 4 400 m2, sa ukupno 15 bazena, od toga 4 spoljašnja i 11 unutrašnjih, temperature vode od 28 do 34 ° C Sa velikim unutrašnjim bazenom sa različitim atrakcijama povezan je i spoljašnji wellness bazen. Gostima koji traže avanturu na raspolaganju je čak 13 tobogana, 9 unutrašnjih i 4 na otvorenom. Posebnu atrakciju predstavlja najveći zatvorenit obogan u Evropi dužine od 272 metra, a koji počinje na tornju visokom 30 metara do koga se stiže liftom. Gostima su na raspolaganju brze reke, slapovi, ležajevi sa hidromasažerima. Mališane očekuje plitkovodni porodični bazen i igraonicana 4 sprata.

Letnji rand je kao deo kupališnog kompleksa otvoren u letnjim mesecima. Na štrandu se nalazi bazen za učenje plivanja, bazen za plivanje, bazen sa atrakcijama sa 4velika tobogana i bazen za decu.

Lekovita voda Dora izvire na dubini od 1 551 m, sa temperaturom od 70° C. Bogata je natrijum-hidrogenkarbonatom i idealna je za lečenje hroničnih oboljenja kostiju i zglobova, hroničnih upala lokomotornih organa, kao i hroničnih bolova u kukovima. U medicinskom krilu banje, uz nadzor stručnih lekara, može se koristiti široks pektar fizioterapija i banjskih usluga.

U sastavu kompleksa gostima su na raspolaganju i bazeni sa lekovitom termalnom vodom temperature 38-40° C

Tihi wellness je u sastavu hotela Forras, kao i kupališta Aquapolis, i predstavlja mirnu zonu za relaksaciju namenjenu korisnicima starijim od 16 godina. Gostima je na raspolaganju prelivni bazen dužine 25 metara, bazen sa masažerima i đakuzi. Potpunoj relaksaciji doprinose finska sauna, infracrvena sauna, parna sauna, slana soba, aroma kabina i sauna u brvnari, na otvorenom. Gosti mogu da uživaju u wellness kupkama ili u različitim vrstama masaža kao što su klasične, relaks, masaže teglama ili ayurveda masaže. U ponudi su i tretmani za parove.

Anna Spa je tradicionalno tursko kupatilo, koje je zadržalo autentičan izgled, sa ukupno 11 bazena i dvorištem za sunčanje. Nalazi se u centru mesta Segedin. Anna je poznata po lekovitoj vodi za kupanje i piće. Lekovita voda je pogodna za oporavak nakon težih povreda zglobova, preloma kostiju, kao i kod reumatskih tegoba.

SEGEDIN – AQUAPOLIS

CENA ZA SVE PAKETE U HOTELU FORRAS UKLJUČUJE:
– Neograničeno korišdenje kompleksa bazena „Napfényfürdő Aquapolis Szeged“, i na dan odlaska do 11h.
– Ulaznicu za Tihi wellness (3h dnevno za osobe preko 16 god.) i na dan odlaska do 11h.
– Wi-Fi.
– Bade-mantil.
DOPLATE ZA SVE PAKETE ZA HOTEL FORRAS:
– Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1.8€ dnevno po osobi (pladanje se vrši na recepciji hotela).
– Raniji ulazak u sobu (od 10h) 18€ po sobi, kasniji izlazak iz sobe (do 18h) 28€ po sobi. Kasniji ulazak i izlazak iz sobe zavise od
raspoloživih kapaciteta i mogu se rezervisati i platiti isključivo na recepciji hotela.
– Ručak 18€ za odrasle i 9€ za decu do 12 god. dnevno po osobi.
– Kamin u apartmanu ili đakuzi na terasi 18€ dnevno po sobi.
– Parking pored i iza hotela besplatno (br. mesta 40. Ukoliko nema slobodnih, gosti mogu na licu mesta da doplate za parking ispred
hotela 0.5€/h ili garažu pored hotela 0.4€/h).

CENA U HOTELU NOVOTEL UKLJUČUJE:
– Boravišnu taksu.
– Zavisno od paketa: ulaznice za „Anna Spa“ ili „Napfényfürdő Aquapolis Szeged“ (1 ulaz po paketu samo za odrasle osobe).
– Wi-Fi.
– Wellness centar sa saunama i đakuzijem u hotelu.
– Fitnes centar.
POPUSTI U HOTELU NOVOTEL:
– *U pratnji dve odrasle osobe prvo i drugo dete do 16 god. imaju besplatno nodenje sa doručkom. Kupovina ulaznica Aquapolis se
vrši na licu mesta (informativna cena: deca 4-12 god. 5€, 12-16 god. 10€ dnevno po osobi).
– Trede dete u sobi 5€ dnevno (na upit).
DOPLATE ZA HOTEL NOVOTEL:
– Večera 14€ za odrasle i 9€ za decu do 12 god. dnevno po osobi.
– Late check out (izlazak iz sobe do 18h) 15€ po sobi.
– Apartman 15€ dnevno.
– Parking ispred hotela 5€ dnevno, parking u hotelskoj garaži 11€ dnevno.
NAPOMENA za sopstveni prevoz: od 01.01.2016. je uvedeno pladanje putarine na deonici Horgoš – Segedin (5000 Ft za godinu
dana), tako da preporučujemo prelaz Horgoš 2 (radno vreme 07 – 19h) gde se ne plada putarina.
PREVOZ: Svakodnevni polasci iz Beograda do Segedina. Vremena polazaka nisu fiksna, ved se formiraju na osnovu potreba putnika i
njihovih želja. Konkretan dogovor u agenciji.
Cena za jedan pravac 25€, a cena povratne karte 50€ po osobi.

Program putovanja:
Prvi dan: Dolazak u hotel, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge.
Poslednji dan: Napuštanje hotela najkasnije do 10:00h.
USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima. Pladanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan pladanja. Ukoliko
aranžman nije pladen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plada prema kursu na dan uplate. U slučaju poremedaja na tržištu
roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za nepladeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije upladuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre
polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do
6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu.
Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Odeon World Travel-a.
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.
Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove pladanja za pojedine (promotivne) ponude.
OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašdenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od
otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a mogude je, uz fotokopiju prve strane pasoša,
pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa
od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokride svih troškova
u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog
osiguranja, molimo da se kod te osiguravajude kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.
VIZE I PUTNA DOKUMENTA:
Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvadene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami
upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je
saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba
roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje,
potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost
u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU.
Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).
NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana
boravka.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobradajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje.
Organizator putovanja je jedino ovlašden da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.
ROK ZA POTVRDU REZERVACIJE JE NAJKASNIJE 2 RADNA DANA OD MOMENTA PRIJAVE I UPLATE AKONTACIJE.

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec