PRETRAGA:
06
окт-2018

SLOVENIJA 2019

MALA ZEMLJA ZA VELIKI ODMOR

29.12.-01.01.2019.

Slovenija je zemlja koja svojim posetiocima nudi mnogo toga. Sa jedne strane more sa prelepim turističkim centrima koji se prostiru na svega dvadesetak kilometara duge obale Jadranskog mora, sa druge strane tu su prelepi barokni gradovi, nevervatna jezera, odlicna kuhinja, srdačni domćini…Severozapadni deo Slovenije je izričito planinski i tu se prostire venac Juijaskih Alpa, sa najvišim vrhom Triglavom

1.DAN putovanje (29.12.Subota) : BEOGRAD – LJUBLJANA
Sastanak grupe u 19.15 h radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „
BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene
perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 20.00 časova. Noćna vožnja
preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN (30.12. Nedelja): LJUBLJANA – KRANJ
Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada i slobodno vreme. Nakon provedenog prepodneva u Ljubljani,
kraća vožnja do Kranja i smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN (31.12.Ponedeljak): KRANJ – KLAGENFURT – WORTHERSEE – VELDEN – KRANJ – LJUBLJANA – KRANJ
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ,a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Austrije i posetu
Klagenfurtu u čarobnoj atmosferi šarenog christkindlmarkta (božićni vašar). Poseta najpoznatijem jezeru Austrije –
Wörthersee i poseta Veldenu gradicu koji nosi naziv austrijski Monte Karlo . Povratak u Kranj. U večernjim satima
mogucnost organizovanja fakultativnog prevoza za Ljubljanu na doček Nove godine. Doček Nove Godine na
trgovima i ulicama (individualno). SREĆNA NOVA GODINA! Posle ponoći sastanak grupe u dogovoreno vreme (u
odnosu na informaciju vodica) na dogovorenom mestu i povratak u hotel u Kranju. NOĆENJE.
4.DAN (01.01.Utorak): KRANJ – BLED – BEOGRAD.
DORUČAK. Odjava iz hotela, sastanak grupe oko 12.00. i kraća vožnja do Bleda. Slobodno vreme na Bledu za šetnju
pored jezera, obilazak crkvice ili vožnju brodićem (individualno); rastanak od ovog istinskog dragulja prirode – neka
bude uz kafu i pravu »blejsku kremšnitu«. Polazak za Srbiju oko 16.00h. Dnevno-večernja vožnja preko Hrvatske uz
kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na
mesto polaska oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na
perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu,
obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna
cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u
suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA,
MASTER i DINA kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 59 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene
aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima
građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora
biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom
tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez
obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. »švedski sto ») u
hotelu Creina 4* u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, obilaske prema programu, usluge pratioca putovanja za vreme
trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami
snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na
teritoriju istih), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici
naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.
Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana oko 01h .


OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000
EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji , bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske
asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i
uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana).
U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa os ( iguranja Prva promena po vec zaključenom
ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već
zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija
zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže
promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: Poludnevni izlet do Klagenfurta I jezera
Wörthersee sa Veldenom 15 €, prevoz za Ljubljanu (31.12.) -10 €. izlet obuhvata organizovan prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji
vodiča.Minimalan broj prijavljenih za izlet Klagenfurt je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi
prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene
termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU 49 € I RADE SE ISKLJUČIVO NA UPIT.Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe
ostvaruju popust od 10 %na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec