BLOG CATEGORIES:
PRETRAGA:
06
окт-2018

BUDIMPESTA 2019

GRAD ZA AVANTURISTE

31.12.-01.01.2019.

Budimpešta – grad širokih bulevara i uskih poprečnih ulica – podsetnik da je nekada bila deo Austrougarskog carstva. To je grad koji je stvoren za pešačenje, tako da je najbolje krenuti iz centra, a zatim prošetati grandioznim bulevarima i diviti se arhitekturi. Glavni je grad Mađarske i jedan od najlepših evropskih gradova. Ima oko 2 miliona stanovnika, početkom XX veka je važila i za „Pariz istoka“, a svoj šarm je zadržala do danas.

1.DAN putovanja (31.12.2018. Ponedeljak) BEOGRAD – BUDIMPEŠTA
Sastanak grupe u 04.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „
BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene
perone je iz Karađorđeveulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 05.00 časova. Vožnja sa
kraćim usputnim odmorima. Po dolasku u Budimpeštu panoramsko razgledanje grada autobusom u zavisnosti od
prohodnosti u gradu kao i vremenskih uslova (Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Ribarske kule, Matijina crkva).
Praznični doživljaj grada na Dunavu upotpuniće romantično krstarenje Dunavom (fakultativno). Doček najluđe noći na
peštanskim ulicama i trgovima (individualno). Srećna Nova godina!!!
2.DAN (01.01.2019. utorak ) BUDIMPEŠTA – BEOGRAD
Posle ponoći, sastanak sa vodičem u dogovoreno vreme (oko 01.30h) na dogovorenom mestu, polazak za Srbiju. Noćna
vožnja preko Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Očekivani
dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 09.00h ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj
programa.

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od
predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog
polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na
peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske
karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za
sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke
BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 9 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i
AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke –
isključivo u agenciji Argus Tours, ili 19 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana
gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 1
mesečnu ratu bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod
poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21
dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne
udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
panoramsko razgledanje Budimpešte, usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove
organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju
zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu
slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino
partnera – Pro Family Travel Utazasi Iroda ), individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i
pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Pro Family Travel Utazasi Iroda – Berzenczey u. 39-41- Budapest.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 224 din. sa osiguranom
sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja
starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) –
osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja,
koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 (
36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano.
Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora,
smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez
obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
DECA PO OVOM PROGRAMU NE OSTVARUJU POPUST.
FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama :
Vožnja brodom 15 €. Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg
broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u
obavezi da prihvate.

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec