BLOG CATEGORIES:
PRETRAGA:
11
дец-2019

ISTANBUL

Bus, Putovanja   /  

prvi maj

/6 DANA AUTOBUSOM-3 NOĆENJA/

                                                                   ISTANBUL

PRVOMAJSKO PUTOVANJE

29.04.-04.05.2020.godine

/6 DANA AUTOBUSOM-3 NOĆENJA/

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom
ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska
i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul.
Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim
ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući
Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam
i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

CENA ARANŢMANA: 125€

*Umanjene za polazak iz Niša 10 € i Kruševca 5 €.

Polazak iz: Ĉaĉka, Kraljeva, Vr. Banje, Trstenika, Kruševca, Niša i
Leskovca
DOPLATA za polazak iz Užica 10 €(transfer do Čačka), iz Kragujevca 5€ (transfer do Mrčajevaca), Požege 5€
(transfer do Čačka). Minimum za realizaciju transfera je 4 punoplativa putnika.

1.DAN: KRALJEVO – ISTANBUL
Polazak iz Kraljeva sa Keja oko 19 h . Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima .
2.DAN : ISTANBUL.
Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog vodiča:
staro jezgro Istanbula, Zlatni rog, obilazak modernih kvartova Istanbula: centar grada Taksim i Bejolu, Bosfor ,
palata Dolmabahče….obilazak autobusom iz Evropskog u Azijski deo grada preko čuvenog Galata mosta .
Obilazak vidikovca Čamliča odakle se pruža najlepši pogled na Evropski i Azijski deo grada. Smeštaj u hotel.
Slobodno vreme za šoping – Kapali čaršija. ( bazar sa preko 4.000 radnji) . Noćenje.
3.DAN: ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada : Čemberlitaš
– stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije
, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta.
Topkapi palata – sedište osmanske imperije…Slobodno vreme za individualne aktivnosti.Uveče fakultativno
odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom ( tursko veče) .Noćenje.
4.DAN: ISTANBUL
Dorucak. Slobodno vreme za šoping. Istanbul je najpopularnija šoping destinacija , a orjentalna strast za trgovinom se ovde prikazuje u svoj svojoj raskoši. Pravo mesta za šoping je Kapali čaršija (jedan od prvih tržnih centara Evrope) , gde se prepliću ponuda nakita, keramike (karakteristične plave boje) i tekstila. Povratak u hotel. Noćenje.
5.DAN : ISTANBUL Dorucak. Napustanje hotela. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativno dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog –najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmebahče palata, poslednje sedište sultana , Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumeni hisar-čuvena vizantijska tvrĎava, Jedi kule ( sedam kula) , Devojačka kula, Jildiz palata….Nakon krstarenja , odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Nakon toga , fakultativni obilazak Dolmebahče palate, poslednje sedište sultana. Planiran povratak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
6.DAN:KRALJEVO
Dolazak u Kraljevo u ranim jutarnjim časovima, oko3h, sve u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.Kraj programa.
ARANŢMAN OBUHVATA:
 autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, A/C)
 smeštaj u Istanbulu hotelu 3* u 1/2 ili 1/3 standardnim sobama , na bazi 3 noćenja sa doručkom /švedski sto
 obilaske prema programu putovanja ( Istanbul –panorama grada )
 usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
 troškove organizacije putovanja
ARANŢMAN NE OBUHVATA:
 fakultativne izlete i ulaznice,
 meĎunarodno zdravstveno osiguranje ( može se uplatiti u agenciji )
 individualni troškovi
CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:
 Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate 40 € – uračunate ulaznice i lokalni vodic
 Tursko veče – 30 €
 Krstarenje Bosforom sa Vaseljenskom patrijaršijom – 20 €
 Dolmebahče palata – 30 €
NAĈIN PLAĆANJA:
– 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja;
– 30% prilikom rezervacije, ostatak čekovima do 15.05. 2020. godine (čekovi se deponuju u agenciji
prilikom rezervacije – svi čekovi datumirani svakog 15-og u mesecu);
-Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS , na dan uplate.
POPUSTI :
* Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20% ,ima svoje mesto u autobusu
DOPLATE:
* Doplata za 1/1 sobu je 60 €
NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :
OPIS HOTELA: U hotelu je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu i zasebno kupatilo, TV. U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje i kafe bar.
-Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pre početka aranžmana.
-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.
 NAPOMENA
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
*Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa.
*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviĎenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
*Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta za prva tri reda važi doplata 10 €
*Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
*U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. * Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
*VAŢNO OBAVEŠTENJE : PASOŠI DRŢAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI PUTUJU U TURSKU MORAJU IMATI ROK VAŢENJA MINIMUM 6 MESECI OD DANA IZLASKA SA TERITORIJE TURSKE.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. *Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podreĎeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje meĎuputnicima i osećaj kolektivizma. *Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviĎenih okolnosti.

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec