BLOG CATEGORIES:
PRETRAGA:
19
феб-2020

ZLATIBOR

Bus, Putovanja   /  

8.mart

Zlatibor  Osmomartovska zimska idila

 1. DAN (06.03.2020): LESKOVAC – NIŠ – MANASTIR LJUBOSTINJA – MANASTIR ŽIČA – ZLATIBOR

Polazak iz Leskovca u 07:30 h, iz Niša u 08:30 h. Mogućnost prihvata putnika duž autpoputa. Kraće pauze radi odmora grupe. Prva tačka našeg putovanja biće manastir Ljubostinja gde ćemo čuti jednu od najlepših priča o ljubavi srpskog srednjeg veka. Naime, kneginja Milica odlučla je da sagradi na mestu prvog susreta sa knezom Lazarom. Manastir Ljubostinja nastao je krajem XIV veka i danas je to ženski manastir u kome se nalazi i jedan od najvažnijih spomenika kulture srpskog srednjeg veka, prve poznate žene spisateljice u srpskom srednjem veku, Jefimijina pohvala knezu Lazaru. Tako su se na ovom mestu susrele dve veličanstvene žene, Milica vladarka Srbije i Jefimija pesnikinja. Osim toga u manastiru Ljubostinja imaćemo i priliku da uz pomoć izvanredno očuvanih fresaka vidimo kako su zapravo izgledali junaci srednjeg veka, kako su se oblačili, kakve su bile vladarske insignije i nakit i na koji tren budemo u prostoru srednjeg veka. Po obilasku Ljubostinje, nastavak puta do još jednog čuvara uspomena na naše zlatno doba, stižemo u manastir Žiču, mesto krunisanja 7 srpskih kraljeva! U manastiru Žiča čućemo priču o njenom ktitoru, Stefanu Prvovenčanom, prvom srpskom kralju, njegovom bratu Svetom Savi, imaćemo priliku da vidimo i neke od najstarijih fresaka i divimo se čudesnoj arhitektonskoj kompoziciji ovog manastira, zamišljajući sve te vitezove, prinčeve i velikaše kako dolaze na krunisanje novog kralja… Nastavak puta ka Zlatiboru i dolazak u popodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šetnju ili uživanju u spa programu. Večera. Noćenje.

 1. DAN (07.03.2020): ZLATIBOR – DRVENGRAD – VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD – ZLATIBOR

Doručak. Slobodan dan ili fakultativno: odlazak na celodnevni izlet do Mećavnika i Drvengrada, čuvenog novoizgrađenog grada iz snova našeg proslavljenog reditelja Emira Kusturice. Ovaj gradić sagrađen na brdu sa kojeg se pruža predivan pogled u prirodu. Predstavlja pravu oazu koja prikazuje nekadašnji način života i donekle nostalgično svedoči o svim onim nekadašnjim dobrim i pomalo zaboravljenim stvarima. Nakon posete ovom svojevrsnom centru kulture, naš put nastavjamo do  čuvenog Višegrada, grada poznatog po mostu i nobelovcu Ivi Andriću. Nakon priče o gradu, priču nastavljamo posetom Andrićgradu, još jednom novoizgrađenom kompleksu posvećenom kulturi po ideji Emira Kusturice. Slobodno vreme. Okupljanje grupe i polazak ka Zlatiboru. Povratak na Zlatibor. Slobodno veče. Večera. Noćenje.

 1. DAN (08.03.2020): ZLATIBOR – NIŠ – LESKOVAC

Doručak. Napuštanje smeštaja. Slobodno vreme do 14:00 kada je planiran polazak ka Leskovcu. Dolazak u Niš i Leskovac u večernjim satima.

Cena aranžmana po osobi u evrima
Termin putovanja Usluga Tip smeštaja First minute

do 08.01.2020

Redovna cena
06.03.-08.03.2020 2 polupansiona

u hotelu Klub Satelit 4*

1/2 soba 95 € 109 €

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • 2 noćenja na bazi polupansiona u hotelu Club Satelit 4*
 • Korišćenje spa-centra prema uslovima hotela: zatvoreni bazen sa slanom vodom, đakuzi, masažna fotelja, sauna – neograničeno u intervalu od 09:00-23:00h.
 • Autobuski prevoz na datoj relaciji
 • Troškove organizacije
 • Pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Fakultativni izlet do Drvengrada, Višegrada, Andrićgrada (ručak – lunch paket) – 20 eur za odrasle, za decu do 15 godina 15 eur
 • Boravišna taksa, po osobi dnevno: odrasli 120 dinara // Deca 7-15 godina 60 dinara (plaća se na licu mesta)
 • Individualne troškove

OSTALI USLOVI:

 • Deca do 15 godina sa dve punoplatežne osobe u 1/2+1 sobi popust 60%
 • Dvoje dece do 15 godina sa dve punoplatežne osobe u apartmanu svako po 40% popusta
 • Doplata za 1/1 sobu 30%
 • Umanjenje za sopstveni prevoz 15 eur po osobi
 • Moguć boravak kućnih ljubimaca uz doplatu od 10 eur dnevno (sopstveni prevoz)

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena aranžmana je izražena u evrima, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

ZA REZERVACIJE SA POPUSTOM uplata avansa od 30% prilikom rezervacije, ostatak do 08.01.2020.

GOTOVINSKI – uplata u celosti prilikom prijave za putovanje ili uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.

ODLOŽENO – 30% prilikom prijave, ostatak u jednakim mesečnim ratama, najkasnije do 20.04.2020, isključivo uz deponovanje čekova ili kreditnom karticom Banca Intesa.

Platnim karticama isključivo u agenciji Bravotours.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično)

NAPOMENA:– Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put ili do popune predviđenih kapacite

– U slučaju promenena na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

NAPOMENA U VEZI PREVOZA:Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima isti datum i mesto putovanja.

Marš-ruta  prevoza i transfera, mesta polazaka, pauza i vrsta vozila je isključivo u nadležnosti organizatora putovanja. Marš-ruta ne mora biti najkraćim putem – direktno.U slučaju manjeg broja od 8 putnika, organizuje se transfer do predviđenog mesta polaska. Način prevoza i transfera ne mogu biti predmet naknadnog prigovora i žalbe. Vremena (tj. vremenske razlike u odnosu na vreme  polaska iz Beograda) su okvirna i zavise od predviđenih pauza i usputnih stajanja u toku putovanja.

NAPOMENA U VEZI GARANCIJA PUTOVANJA:U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima depozit u visini od 5.000 eur i garanciju putovanja za kategoriju licence A25 u iznosu od 250.000 eura, kojom se za slučaj  A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0034/2020 od 10.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijcijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300068766 od 25.01.2020. Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad”, a važeća je od 01.01.2020.godine Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011/3228-686, 011/3228-687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec